Metoda McKenziego

Metoda mechanicznego diagnozowania i terapii McKenziego jest jedną z wiodących metod współczesnej fizjoterapii. Jej stosowanie daje doskonałe efekty w leczeniu bólów kręgosłupa, a także w ich zapobieganiu. Metoda bazuje na wywiadzie, dzięki któremu terapeuta ustala wstępną diagnozę, oraz badaniu przedmiotowym, które potwierdza diagnozę. Na tej podstawie zostaje dobrane indywidualne ćwiczenie lecznicze. Pacjenci, w zdecydowanej większości, wykonują ćwiczenia samodzielnie, uzyskując w ten sposób niezależność i stanowią o samoleczeniu. Metoda McKenziego daje pacjentom nowe możliwości, niejednokrotnie stanowi alternatywę interwencji chirurgicznych, daje pacjentom wyraźne instrukcje co robić, a czego unikać, żeby plecy bolały mniej i rzadziej.